उत्पादनहरू

 • 803504679 Condenser assembly

  803504679 कंडेनसर असेंबली

  चीनियाँ मेशिन क्रेन ग्रेडर रोलर एक्ग्वेटर व्हील लोडर उत्पादन दायरा हामी यस्तै प्रकारका मेसिनरी स्पेयर पार्ट्सको आपूर्ति गर्दछौं: १. एक्ससीएमजी ट्रक क्रेन भागहरू: XCMG QY20B, QY20K5, QY25K, QY25K-II, QY25K5, QY25K5-I, QY25K5A, QY30K5- I, QY50K, QY70K, QY100K, QY130K, XCT16, XCT35, XCT75, XCT80, XCT100, XCT130, XCT220, XCT8L4, XCT12L4, XCT20L4, XCT25L5, XCT55L5, XCT55L6 ट्र्याक C્રેन पार्ट्स, XC120 YY1 QY1। २. XC ...
 • 803608689 Starting relay

  803608689 रिले सुरू गर्दै

  चीनियाँ मेशिन क्रेन ग्रेडर रोलर एक्ग्वेटर व्हील लोडर उत्पादन दायरा हामी यस्तै प्रकारका मेसिनरी स्पेयर पार्ट्सको आपूर्ति गर्दछौं: १. एक्ससीएमजी ट्रक क्रेन भागहरू: XCMG QY20B, QY20K5, QY25K, QY25K-II, QY25K5, QY25K5-I, QY25K5A, QY30K5- I, QY50K, QY70K, QY100K, QY130K, XCT16, XCT35, XCT75, XCT80, XCT100, XCT130, XCT220, XCT8L4, XCT12L4, XCT20L4, XCT25L5, XCT55L5, XCT55L6 ट्र्याक C્રેन पार्ट्स, XC120 YY1 QY1। २. XC ...
 • 803608695 Manual power switch (2)

  3०360०8 5 55 म्यानुअल पावर स्विच (२)

  चीनियाँ मेशिन क्रेन ग्रेडर रोलर एक्ग्वेटर व्हील लोडर उत्पादन दायरा हामी यस्तै प्रकारका मेसिनरी स्पेयर पार्ट्सको आपूर्ति गर्दछौं: १. एक्ससीएमजी ट्रक क्रेन भागहरू: XCMG QY20B, QY20K5, QY25K, QY25K-II, QY25K5, QY25K5-I, QY25K5A, QY30K5- I, QY50K, QY70K, QY100K, QY130K, XCT16, XCT35, XCT75, XCT80, XCT100, XCT130, XCT220, XCT8L4, XCT12L4, XCT20L4, XCT25L5, XCT55L5, XCT55L6 ट्र्याक C્રેन पार्ट्स, XC120 YY1 QY1। २. XC ...
 • 800151035 XCMG-RCL-02001 Primary fuel filter

  800151035 XCMG-RCL-02001 प्राथमिक ईन्धन फिल्टर

  चीनियाँ मेशिन क्रेन ग्रेडर रोलर एक्ग्वेटर व्हील लोडर उत्पादन दायरा हामी यस्तै प्रकारका मेसिनरी स्पेयर पार्ट्सको आपूर्ति गर्दछौं: १. एक्ससीएमजी ट्रक क्रेन भागहरू: XCMG QY20B, QY20K5, QY25K, QY25K-II, QY25K5, QY25K5-I, QY25K5A, QY30K5- I, QY50K, QY70K, QY100K, QY130K, XCT16, XCT35, XCT75, XCT80, XCT100, XCT130, XCT220, XCT8L4, XCT12L4, XCT20L4, XCT25L5, XCT55L5, XCT55L6 ट्र्याक C્રેन पार्ट्स, XC120 YY1 QY1। २. XC ...
 • 803608700 Pressure Switch

  803608700 प्रेशर स्विच

  चीनियाँ मेशिन क्रेन ग्रेडर रोलर एक्ग्वेटर व्हील लोडर उत्पादन दायरा हामी यस्तै प्रकारका मेसिनरी स्पेयर पार्ट्सको आपूर्ति गर्दछौं: १. एक्ससीएमजी ट्रक क्रेन भागहरू: XCMG QY20B, QY20K5, QY25K, QY25K-II, QY25K5, QY25K5-I, QY25K5A, QY30K5- I, QY50K, QY70K, QY100K, QY130K, XCT16, XCT35, XCT75, XCT80, XCT100, XCT130, XCT220, XCT8L4, XCT12L4, XCT20L4, XCT25L5, XCT55L5, XCT55L6 ट्र्याक C્રેन पार्ट्स, XC120 YY1 QY1। २. XC ...
 • XE65.12Ⅱ.1.1 Steel pipe assembly 310301950
 • 803704432AH001413 Fan assembly

  803704432AH001413 फ्यान असेंबली

  चीनियाँ मेशिन क्रेन ग्रेडर रोलर एक्ग्वेटर व्हील लोडर उत्पादन दायरा हामी यस्तै प्रकारका मेसिनरी स्पेयर पार्ट्सको आपूर्ति गर्दछौं: १. एक्ससीएमजी ट्रक क्रेन भागहरू: XCMG QY20B, QY20K5, QY25K, QY25K-II, QY25K5, QY25K5-I, QY25K5A, QY30K5- I, QY50K, QY70K, QY100K, QY130K, XCT16, XCT35, XCT75, XCT80, XCT100, XCT130, XCT220, XCT8L4, XCT12L4, XCT20L4, XCT25L5, XCT55L5, XCT55L6 ट्र्याक C્રેन पार्ट्स, XC120 YY1 QY1। २. XC ...
 • 803704435AM88000200A2 Fresh air filter
 • 803704447 RTD830XW01 Central electrical control box

  3०370०444747 RTD830XW01 केन्द्रीय विद्युत नियन्त्रण बक्स

  चीनियाँ मेशिन क्रेन ग्रेडर रोलर एक्ग्वेटर व्हील लोडर उत्पादन दायरा हामी यस्तै प्रकारका मेसिनरी स्पेयर पार्ट्सको आपूर्ति गर्दछौं: १. एक्ससीएमजी ट्रक क्रेन भागहरू: XCMG QY20B, QY20K5, QY25K, QY25K-II, QY25K5, QY25K5-I, QY25K5A, QY30K5- I, QY50K, QY70K, QY100K, QY130K, XCT16, XCT35, XCT75, XCT80, XCT100, XCT130, XCT220, XCT8L4, XCT12L4, XCT20L4, XCT25L5, XCT55L5, XCT55L6 ट्र्याक C્રેन पार्ट्स, XC120 YY1 QY1। २. XC ...
 • 819908673 LTE141 Warning light (24V)-1
 • XCMG Excavator parts Coupling XE40 XE60

  XCMG खुदाई गर्ने पार्ट्स कपालि X XE40 XE60

  हाम्रो पार्ट्स मैन्युअल आईटम पार्ट No No Na Q'TY Seria l No IA Replaceable Part Identiat Iion Mark SC No No Q'TY 102 860120574 B केसिंग B 1 104 860120575 A केसिंग ए, 1 २०१ 201 860120576 शाफ्ट, ड्राइव १ २०२ 60००२०177 गियर, रि 1 १ २०3 6060०१२०7878 Gea r, ग्रह 20 २०4 6060०१२०5 G Gea r, सूर्य १ २१० 6060०१२०8080 Gea r, ग्रह 21 २११ 6060०१२०8१ Gea r, सूर्य १ २0० 6060०१२०82२ क्यारी r १ २1१ 6060०१२०583 Car २2020 Pin 553 8553 3853२ 2885858585२8585858585858585858585858585858585 ।
 • XCMG Excavator parts Pilot filter XE60

  XCMG खुदाई भाग पायलट फिल्टर XE60

  हाम्रो पार्ट्स मैन्युअल वस्तु भाग No No Na QATY Seria l No IA Replaceable Part Identiat Ion Mark SC No No Q'TY 051 860120562 Va lve, राहत 2ST 051-1 860120563 O-Ring 2 052 860120564 1ST असेंबली, विरोधी प्रतिक्रिया भल्भ १०० 6060०१२०565 C केसिंग १ १1१ 6060०१२०566 प्लग २ १1१ 6060०१२०6767 ओ-रिंग २ १2२ 6060०१२०6868 ओ-रिंग २ १33 6060०१२०69 O ओ-रिंग २ १1१ 6060०१२०70० Sc रीड 400 8०० 6060०१२०71 2 २ एन्टि-रिएक्शन वाल्भ -1००-११ 60००२०72२ ...